Jansen Raadgevend Ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bouw, milieu en ruimtelijke ordening met als specialisme geluid. Onze adviseurs werken voor verschillende opdrachtgevers binnen het bedrijfsleven en de overheid en zijn actief in zeer uiteenlopende projecten.

De organisatie onderscheidt zich door bij projecten reeds in de ontwerpfase betrokken te zijn, het gebruik centraal te zetten en aandacht te besteden aan de implementatie van advies binnen een bouwproces. Vanwege de ruime kennis en ervaring binnen de overheid zijn onze adviseurs goed op de hoogte van (beroeps)procedures en regelgeving en zijn daarom in staat om de belangen van opdrachtgevers optimaal te behartigen.

Specialisaties * planologische akoestiek (verkeers- en industrielawaai en geluidwering) * industriële lawaaibeheersing * hinderlijke bedrijvigheid (geluid en luchtkwaliteit) * bouwakoestiek (interne en externe geluidwering) * bouwfysica

Jansen Raadgevend Ingenieursbureau

Postbus 5047
5201 GA ’s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 613 31 41
infocom@jri.nl

<< TerugTelefoon: 073 5115184 - info@infrageluid.nl - www.infrageluid.nl - webbouw: Internet-Meesters.nl