Geluidtechnisch

Weg- en railverkeergeluid
Statistical Pass-by (SPB)
Close Poximity (CPX)
Strategische planning
Ontwikkeling stille wegdekken
Certificering van de nieuwe producten (Cwegdek)
Productiecontrole geluid (PCG)
Psychofysische beoordeling stille producten
Beoordelen van bestekken met betrekking tot geluid
Ontwikkeling geluidwerende schermen
Materiaalonderzoek absorptie en textuur
Geluid- en trillingen op de arbeidsplaats
Geluid- en trillingen bij bouwwerkzaamheden
Industriegeluid
Geluidwering gevels
Lucht- en contactgeluidisolatie in de woningbouw
Horecageluid en evenementen
Akoestiek (nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid etc.)
Verzorging lezingen en cursussen

Civieltechnisch

Stroefheid
Textuur
Visuele inspecties
Monitoring
Vlakheid
Draagkrachtmetingen
Lichtgewicht (spoor)wegconstructies
projectmanagement
Vloeistofdichte verhardingen
Wegbouwkundige advisering
Secundaire bouwstoffen
Geotechnische advisering
Veiligheidstoetsing van dijken
Verzorging lezingen en cursussen
Waterdoorlatendheidsmetingen
Onderzoek
DetacheringTelefoon: 073 5115184 - info@infrageluid.nl - www.infrageluid.nl - webbouw: Internet-Meesters.nl